Kousenbandslangen door Steven Bol

Kousenbandslangen verzorging en beschikbaarheid

Thamnophis eques insperatus

Thamnophis eques insperatus

Op deze website vindt U informatie over de verzorging van de verschillende Soorten kousenbandslangen (Thamnophis ssp.) en waterslangen (Nerodia ssp. en Natrix ssp.) die ik momenteel kweek of waar ik in het verleden mee gekweekt heb.

Tevens kunt U onder Beschikbaar zien van welke soorten ik momenteel nakweek beschikbaar heb.

Kleurvarianten

In het algemeen is mijn focus op het kweken van soorten en ondersoorten afkomstig van specifieke locaties en niet zo zeer op het kweken van kleurvarianten. Maar van een aantal soorten zijn kweekprogramma’s opgezet voor speciale kleurvarianten, maar elk van deze kleurvarianten kunnen ook in het wild gevonden worden.

  • Melanistische (overwegend zwarte) dieren zijn beschikbaar van Thamnophis sirtalis sirtalis.
  • Bij Thamnophis elegans terrestris is de focus op de “red morph”.
  • Van Thamnophis sirtalis pickeringii kweek ik de “blue morph”.
  • Van Thamnophis eques obscurus zijn er naast de reguliere blauw-grijze dieren, die waarschijnlijk axantisch (gele pigment ontbreekt) of hypoxantic (heel weinig geel pigment) genoemd kunnen worden, recent albino’s geboren.
    Dit zijn de eerste albino’s van de Mexicaanse Kousebandslang. Van de andere ondersoorten van Thamnophis eques zijn geen albino’s bekend.
  • Van Thamnophis sirtalis sirtalis kweek ik ook de originele “flame” variant zoals deze van nature voorkomt in een populatie in het zuidwesten van Quebec in Canada. Ik heb geen rode of erythristische varianten van andere locaties, dus al mijn flames zijn van de genenpoel uit zuidwest Quebec..

Caresheets en terrarium

Onder publicaties kunt U verschillende artikelen vinden die ik in de loop der jaren heb geschreven.

Het artikel over Thamnophis atratus atratus kan dienen als mijn algemene richtlijn (care-sheet) voor de meeste soorten Amerikaanse- en Canadese kousebandslangen.

Voor de verschillende ondersoorten van Thamnophis eques en voor Thamnophis melanogaster canescens is het artikel over Thamnophis eques scotti meer toepasselijk.

“Certificate of origin”

Certificate of origin

Certificate of origin

Bij aanschaf van een nakweek slang wordt een herkomstformulier (“certificate of origin”) meegeleverd waarop zaken worden gemeld als: geboorte datumcorrecte soorts- of ondersoorts naamstamboomgegevens en precieze herkomstlocatie op “county”- niveau (voor zover bekend).

Dit geeft waardevolle achtergrondinformatie over het aantal generaties in gevangenschapverwantschap tussen de slangen onderling, het natuurlijke biotoop, het klimaat en de winterslaap. Hier kan dan rekening mee worden gehouden qua kweek en verzorging (denk bijvoorbeeld aan inrichting van het terrariumjaarritme en lengte van (en temperatuur tijdens) de winterrust).

Waarnemingen in het wild

T.a.atratus x hydrophilus tijdens het verorberen van een grote kikkervis. Marin County, Californië.

T.a.atratus x hydrophilus tijdens het verorberen van een grote kikkervis. Marin County, Californië.

Op deze website vindt u tevens waarnemingen van de auteur in het wild (hoofdzakelijk Noord-Amerika).

Het observeren van deze fantastische slangen in hun natuurlijke biotoop voegt een extra dimensie toe aan de hobby.

Veel van de soorten waar ik mee kweek heb ik ook in hun natuurlijke habitat kunnen waarnemen. Interessante informatie over de biologie (gedeeltelijk gebaseerd op eigen waarnemingen) van deze fascinerende slangen zijn te vinden onder PublicatiesSoorten en onder Nieuws.

Voorkomen van inteelt

Inteelt wordt zoveel mogelijk voorkomen door selectief te kweken met onverwante slangen van dezelfde (onder)soort en (voor zover mogelijk) afkomstig uit hetzelfde gebied. Hierdoor zijn mijn nakweekdieren uitermate geschikt om verder mee te kweken. Informatie over herkomst en afkomst wordt altijd met de dieren meegeleverd via een “certificate of origin”.

Buitenterrarium

Mijn buitenterrariumHet verzorgen van kousebandslangen en waterslangen vormt een interessante en natuurgetrouwe manier om (een aantal van deze) kousebandslangen en waterslangen te houden.

Op deze website vindt u onder Nieuws waarnemingen gedaan in mijn Buitenterrarium.