Welkom op Steven Bol Gartersnakes

Caresheets en beschikbaarheid

Op deze website vindt U informatie over de verzorging van de verschillende Soorten kousebandslangen (Thamnophis ssp.) en waterslangen (Nerodia ssp. en Natrix ssp.) die ik kweek.

Tevens kunt U onder Beschikbaarheid zien van welke soorten ik momenteel nakweek beschikbaar heb.

Soorten kousebandslangen

Ik heb momenteel kweekprogramma’s opgezet met de volgende (onder)soorten:


Thamnophis atratus atratus
Thamnophis butleri
Thamnophis conanti
Thamnophis elegans elegans
*
Thamnophis elegans terrestris (red morph)

Thamnophis eques cuitzeoensis
Thamnophis eques diluvialis
Thamnophis eques eques *
Thamnophis eques insperatus
Thamnophis eques obscurus
Thamnophis eques obscurus (albino)
Thamnophis eques patzcuaroensis
Thamnophis eques scotti
Thamnophis eques virgatenuis *

Thamnophis marcianus marcianus
Thamnophis melanogaster canescens (melanistic & red morph)
Thamnophis ordinoides
Thamnophis proximus rubrilineatus
Thamnophis scalaris *
Thamnophis scaliger *

Thamnophis sirtalis concinnus
Thamnophis sirtalis infernalis
Thamnophis sirtalis pickeringii (blauwe vorm)
Thamnophis sirtalis sirtalis (normal & melanistic)
Thamnophis sirtalis tetrataenia *

Caresheets en terrarium

Onder publicaties kunt U verschillende artikelen vinden die ik in de loop der jaren heb gepubliceerd. Het artikel over Thamnophis atratus atratus kan dienen als mijn algemene richtlijn (care-sheet) voor de meeste soorten kousebandslangen. Voor de Mexicaanse soorten (Thamnophis eques, Thamnophis melanogaster en Thamnophis scalaris) is het artikel over Thamnophis eques scotti meer toepasselijk. In deze artikelen staan aanbevelingen hoe je deze soorten kan houden in een terrarium en hoe je ermee kan kweken.

“Certificate of origin”

Bij aanschaf van een nakweek slang wordt een herkomstformulier (“certificate of origin”) meegeleverd waarop zaken worden gemeld als: geboorte datum, correcte soorts- of ondersoorts naam, stamboomgegevens en precieze herkomstlocatie op “county”- niveau (voor zover bekend). Dit geeft waardevolle achtergrondinformatie over het aantal generaties in gevangenschap, verwantschap tussen de slangen onderling, het natuurlijke biotoop, het klimaat en de winterslaap. Hier kan dan rekening mee worden gehouden qua kweek en verzorging (denk bijvoorbeeld aan inrichting van het terrarium, jaarritme en lengte van (en temperatuur tijdens) de winterrust).

Waarnemingen in het wild

Op deze website vindt U tevens waarnemingen van de auteur in het wild (hoofdzakelijk Noord-Amerika). Het observeren van deze fantastische slangen in hun natuurlijke biotoop voegt een extra dimensie toe aan de hobby. Veel van de soorten waar ik mee kweek heb ik ook in hun natuurlijke habitat kunnen waarnemen. Interessante informatie over de biologie (gedeeltelijk gebaseerd op eigen waarnemingen) van deze fascinerende slangen zijn te vinden onder Publicaties, Soorten en onder Nieuws.

Voorkomen van inteelt

Inteelt wordt zoveel mogelijk voorkomen door selectief te kweken met onverwante slangen van dezelfde (onder)soort en (voor zover mogelijk) afkomstig uit hetzelfde gebied. Hierdoor zijn mijn nakweekdieren uitermate geschikt om verder mee te kweken. Informatie over herkomst en afkomst wordt altijd met de dieren meegeleverd via een “certificate of origin”.

Buitenterrarium

Het verzorgen van kousebandslangen en waterslangen vormt een interessante en natuurgetrouwe manier om (een aantal van deze) kousebandslangen en waterslangen te houden. Op deze website vindt U onder Nieuws waarnemingen gedaan in mijn Buitenterrarium.

Kleurvarianten

Van een aantal soorten kweek ik speciale kleurvarianten.

  • Melanistische (overwegend zwart) dieren zijn beschikbaar van Thamnophis sirtalis sirtalis en Thamnophis melanogaster canescens.
  • Tevens selecteer ik bij T.m.canescens op “high red”.
  • Bij Thamnophis elegans terrestris is de focus op de “red morph”.
  • Van Thamnophis sirtalis pickeringii kweek ik de “blue morph”.
  • Voor Thamnophis ordinoides zijn er kweekprogramma’s opgezet met een “onestripe morph” naast de meer algemeen voorkomende “3 stripe morph”, maar deze soort is dermate variabel dat uiteindelijk elke individu uniek is qua tekening en kleur.
  • Van Thamnophis eques obscurus zijn er naast de reguliere blauw-grijze dieren, die waarschijnlijk axantisch (gele pigment ontbreekt) of hypoxantic (heel weinig geel pigment) genoemd kunnen worden, recent albino’s geboren.
    Dit zijn de eerste albino’s van de Mexicaanse Kousebandslang.